720020

720020


بخار شوی عمودی 9 کاره ایستاده با قابلیت دستی شدن

در کمتر از 30 ثانیه گرم میشود

زمان استفاده مداوم از دستگاه در هر نوبت 14 دقیقه

قابلیت 9 کار ‏:‏ تمیز کاری کف ، فرش ، موکت ، پرده ، مبل ، پنجره ، شکاف سطوح ، اجاق گاز ، لباس