300259

300259


کفی سرامیک نچسب با تکنولوژی آیونیک

قابلیت رسوب زدایی خودکار

دارای سیستم ضد چکه

سیستم قطع اتوماتیک بخار در حالت ایستاده 8 دقیقه

سیستم قطع اتوماتیک بخار در حالت خوابیده 30ثانیه

ظرفیت مخزن آب 350 میلی لیتر

میزان خروجی بخار دائم 45 گرم

میزان خروجی بخار لحظه ای 120 گرم

طول سیم 2 متر